முகப்பு குறிச்சொற்கள் ஜனநாயகம்

குறிச்சொல்: ஜனநாயகம்