முகப்பு குறிச்சொற்கள் ‘ஜக்கு’ ஜெகதீஷ்

குறிச்சொல்: ‘ஜக்கு’ ஜெகதீஷ்