குறிச்சொற்கள் சௌந்தர்ய லஹரி

குறிச்சொல்: சௌந்தர்ய லஹரி

சேட்டையும் பரிணாமமும்-கடிதம்

திரு ஜெமோ நலமா ? சேட்டை படித்தேன் . நல்ல வலுவான பின்னணி கொண்ட கட்டுரை. இந்த சப்த மாதர் இன்னும் விரிவாக இருக்கும் என்று படுகிறது. கீதையில் பத்தாம் அத்தியாயத்தில் "கீர்திர் ஸ்ரீ...