குறிச்சொற்கள் சோர்வு

குறிச்சொல்: சோர்வு

சோர்வு

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, நான் எழுதும் முதல் கடிதம் இது உங்களுக்கு. நான் உங்களது இணையதளத்தை விடாது படிப்பவன். உங்களது எழுத்து ஒரு புரட்சி, எனக்கு ஒரு போதை. நான் பலமுறை எனக்கு நானே...