குறிச்சொற்கள் சொல்முகம் கூடுகை

குறிச்சொல்: சொல்முகம் கூடுகை

கோவை சொல்முகம் உரையாடல்- 26

 நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கோவை சொல்முகம் வாசகர் குழுமம் ஒருங்கிணைக்கும் 26வது வெண்முரசு கூடுகை வரும் ஞாயிறு அன்று கோவையில் நிகழவுள்ளது. முதல் அமர்வில், வெண்முரசு நூல் வரிசையின் எட்டாவது படைப்பான "காண்டீபம்" நாவலின் பின்வரும் அத்தியாயங்களை...

கோவை சொல்முகம் – வெண்முரசு கூடுகை

நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கோவை சொல்முகம் வாசகர் குழுமம் ஒருங்கிணைக்கும் 25வது வெண்முரசு கூடுகை வரும் ஞாயிறு அன்று கோவையில் நிகழவுள்ளது. முதல் அமர்வில், வெண்முரசு நூல் வரிசையின்  எட்டாவது படைப்பான "காண்டீபம்" நாவலின் பின்வரும் பகுதிகளை...

கோவை சொல்முகம் கூடுகை 24

நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கோவை சொல்முகம் வாசகர் குழுமம் ஒருங்கிணைக்கும் 24வது வெண்முரசு கூடுகை வரும் ஞாயிறு அன்று கோவையில் நிகழவுள்ளது. முதல் அமர்வில், வெண்முரசு நூல் வரிசையின் எட்டாவது படைப்பான "காண்டீபம்" நாவலின் முதல் இரண்டு...

கோவை சொல்முகம் அரங்கும் எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் கருத்தரங்கும்

கோவை வடவள்ளியில் அமைந்துள்ள விஷ்ணுபுரம் பதிப்பக அலுவலகத்தின் மாடியில் ஒரு குடில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இலக்கியச் சந்திப்புகளுக்கான இடம். ‘சொல்முகம் வாசகர் குழுமம்’ செயல்படும் இடம் இது. 30 பேர் வரை அமர முடியும்....

கோவை, சொல்முகம் வெண்முரசு கூடுகை 21

நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கோவை சொல்முகம் வாசகர் குழுமத்தின் 21 வது வெண்முரசு கூடுகை வரும் ஞாயிறு அன்று கோவையில் நிகழவுள்ளது. இதில் வெண்முரசு நூல் வரிசையின் ஏழாவது படைப்பான "இந்திரநீலம்" நாவலின் பின்வரும் பகுதிகளை முன்வைத்து...

கோவை சொல்முகம் வெண்முரசு கூடுகை 20

நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கோவை சொல்முகம் வாசகர் குழுமத்தின் 20 வது வெண்முரசு கூடுகை வரும் ஞாயிறு அன்று கோவையில் நிகழவுள்ளது. இதில் வெண்முரசு நூல் வரிசையின் ஏழாவது படைப்பான "இந்திரநீலம்" நாவலின் பின்வரும் பகுதிகளை முன்வைத்து...

சு.வேணுகோபால் சந்திப்பு, கடிதம்

சு.வேணுகோபால் தமிழ் விக்கி  2019ம் ஆண்டு ஊட்டி காவிய முகாம் முடித்து மலை இறங்கிக் கொண்டிருந்தபோதுதான் கோவையில் ‘சொல்முகம்’ வாசகர் குழுமம் துவங்குவதற்கான முதல் எண்ணம் எழுந்தது. உலகெங்கிலும் தனித்து சிறு வாசகர் குழுக்களின்...

கோவை சொல்முகம், விவாதக்கூட்டம்

நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கோவை சொல்முகம் வாசகர் குழுமம் ஒருங்கிணைக்கும் மாதாந்திர இலக்கிய கூடுகையின் நான்காம் ஆண்டு, ஜூலை 2022 இல் துவங்குகிறது. முதல் அமர்வில், வெண்முரசு கூடுகை – 19 இல் வெண்முரசு நூல் வரிசையின்...

கோவை சொல்முகம், சந்திப்பு

நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கோவை சொல்முகம் வாசகர் குழுமத்தின் 18 வது வெண்முரசு கூடுகை வரும் ஞாயிறு அன்று கோவையில் நிகழவுள்ளது. இதில் வெண்முரசு நூல் வரிசையின் ஆறாவது படைப்பான "வெண்முகில் நகரம்" நாவலின், 16 மற்றும்...
சுவே

கோவை சொல்முகம் சந்திப்பு

சு.வேணுகோபால் தமிழ் விக்கி  நண்பர்களுக்கு வணக்கம். கோவை சொல்முகம் வாசகர் குழுமத்தின் 17-வது வெண்முரசு கூடுகை, வரும் 29-5-2022 ,ஞாயிறு அன்று கோவையில் நிகழவுள்ளது. இதில் வெண்முரசு நூல் வரிசையின் ஆறாவது படைப்பான "வெண்முகில் நகரம்" நாவலின்,...