குறிச்சொற்கள் சைவப் பாடல்கள்

குறிச்சொல்: சைவப் பாடல்கள்

சைவப்பாடல்கள், கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ.. சைவப் பாடல்கள் படித்தேன்.. அதுவும் கோத்தும்பி பாடல்.. இளையராஜாவை நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை.. என்ன ஒரு அழகான ட்யூன்?? உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமெனில், உங்கள் வார்த்தைகள் உருவாக்கிய எண்ணங்களை விட அவரது...

சில சைவப்பாடல்கள் – 2

ஊட்டி முகாமில் வாசிக்கப்பட்ட சைவக்கவிதைகள்.

சில சைவப்பாடல்கள்

ஊட்டி கூட்டத்துக்கு சைவ இலக்கிய அறிமுகம் செய்ய வருவதாக இருந்த மரபின் மைந்தன் முத்தையா வர இயலவில்லை. ஆகவே நான் சில கவிதைகளை வாசித்து அவற்றின் அழகியலை மட்டும் அறிமுகம் செய்தேன். அக்கவிதைகள் இவை.