குறிச்சொற்கள் சேவை

குறிச்சொல்: சேவை

விரிவடையும்போது வளர்தல்

குழுமநண்பரான பாலா எழுதியிருக்கும் இக்கட்டுரை நிர்வாகவியல் சார்ந்த கட்டுரைகளை வாசிக்க விரும்பாத எனக்கு ஒரு பெரிய திறப்பு. பலகோணங்களில். பொதுவாக சேவையை அபூர்வமாக ஆக்குவதன் மூலம் அதன் செலவை அதிகரித்து இலாபம் ஈட்டுவதே...

வாசலில் நின்றுகொண்டு…

அன்புள்ளஜெ, நான் சோ. இளமுகில். கற்றலையும் கற்பித்தலையும் வாழ்வாகக் கொண்ட அப்பாவுக்கும், ஆசைகளும் அன்பும் நிறைந்த அம்மாவுக்கும் பிறந்தவன். இப்போது குடிசார் பொறியியல் இளநிலை பட்டம் பெற்று முதுநிலைக் கல்வி பயிலக் காத்திருக்கிறேன். அம்மாவுக்கு...