குறிச்சொற்கள் சேரன்

குறிச்சொல்: சேரன்

சேரன்:விமரிசன அரங்கு

 1980களில் ஈழப் போராட்டம் கொழுந்து விட்டெரிந்து கனன்று கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் சேரனின்  கவிதைகள் தமிழ்க் கவிதையுலகில் மிகவும் தீவிரமாகப் பேசப்பட்டவை. ஆனால் இன்று இரு தசாப்தங்களின் பின்னால் அவற்றின் கற்பனாவாதப் பண்பு, தற்காலிக...

ரத்தம், காமம், கவிதை:சேரனின் கவியுலகு

ரத்தம், காமம், கவிதை:சேரனின் கவியுலகு December 28, 2008 – 12:10 am ஒன்று உலகளவில் கவிதைகளைப் பார்க்கும்போது விசித்திரமான ஒரு ஒத்திசையை நாம் காணலாம். கவிதைக்கும் காதலுக்கும் நடுவே. நவீனக் கவிதை வட்டாரத்தில் பெரும்புகழ் பெற்ற...