குறிச்சொற்கள் சேதுபதி

குறிச்சொல்: சேதுபதி

ஷாஜி,சேதுபதி,ஷர்மா…

அன்புள்ள ஜெயமோகன், பரப்பிசையைப்பற்றிய உங்கள் கட்டுரையை வாசித்தேன். என் வாசிப்பில் இந்த விஷயத்தைப்பற்றி ஆழ்ந்து நோக்கி எழுதப்பட்டுள்ள முக்கியமான கட்டுரை அது. மரபிசை - பரப்பிசை என்ற பிரிவினையை பற்றி சிந்தனை செய்தேன். இவ்வகையிலான...

ஷாஜி கட்டுரை

அன்புள்ள ஜெயமோகன், ஷாஜியைக் குறித்து நான் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறேன். உங்கள் பார்வைக்கு. http://idlyvadai.blogspot.com/2010/09/blog-post_10.html அன்புடன், சேதுபதி அன்புள்ள சேதுபதி ஷாஜி இசை விமர்சனங்கள் எழுதியபடி தமிழில் நுழைந்தமைக்கு நான் ஒரு காரணம். அதற்கு முன் அவர் ஆங்கிலத்தில் சில இசை...