முகப்பு குறிச்சொற்கள் சேதிநாட்டு மன்னன்

குறிச்சொல்: சேதிநாட்டு மன்னன்