முகப்பு குறிச்சொற்கள் செ ராய் தோய்

குறிச்சொல்: செ ராய் தோய்