குறிச்சொற்கள் செல்வம் அருளானந்தம்

குறிச்சொல்: செல்வம் அருளானந்தம்

நட்புகள்

‘யாரும் திரும்பவில்லை’ அன்பின் வழியே இரண்டு நாட்கள்- பூமணி விழா அன்புள்ள ஜெ இப்போதுதான் இந்த இடுகையை முகநூலில் பார்த்தேன். உண்மையிலேயே நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. வெளிப்படையாகச் சொல்லப்போனால் நான் உங்கள் மீது பெரிய மதிப்பு கொண்டவன் அல்ல....