குறிச்சொற்கள் செல்லுலாய்ட்

குறிச்சொல்: செல்லுலாய்ட்

தேசிய திரைப்பட விருதுகள்

தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சென்ற இரண்டு நாட்களாகவே செய்திச்சானல்களில் இதைப்பற்றித்தான் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. ஒழிமுறி நான்கு பரிசுகளுக்கான இறுதிச்சுற்றில் இருக்கிறது என்று செய்தி போட்டுக்கொண்டே இருந்தனர். கடைசியில் லாலுக்கு சிறந்த நடிகருக்கான நடுவர்களின்...

ஒரு பாடல்

அன்பு ஜெ , http://www.youtube.com/watch?v=p5BqtpzVJaA&feature=share சுகாவின் முகப் பக்கத்திலிருந்து இந்தப் பாடலின் பதிவு படத்தொகுப்பைக் கண்டேன். பாடல் ஒரு கால கட்டத்திற்கே நம்மைத் தூக்கிச் செல்கிறது என்றால் அந்த பெண்மணியின் முகபாவனைகள் எவ்வளவு உணர்த்துகின்றன. பாடல்...

செல்லுலாய்ட்-கடிதங்கள்

I have been a keen follower of your blog and also other writings. Today I happened to read your article about the stalwarts of Malayalam cinema...