குறிச்சொற்கள் செய்திகள் டாட் காம் நிறுவனம்

குறிச்சொல்: செய்திகள் டாட் காம் நிறுவனம்

ஏர்டெல், அந்த 3000 ரூபாய்

இன்று ரோஷன் நிறுவனத்தில் இருந்து கூப்பிட்டு விளக்கம் அளித்தனர். அவர்களிடம் நான் அளித்த 3000 ரூபாய் வரவு வைக்க தவறப்பட்டுள்ளது, அதற்குப் பொறுப்பான ஊழியர்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னார்கள். அந்தப்பணம்...