குறிச்சொற்கள் சென்ன கேசவ கோயில்

குறிச்சொல்: சென்ன கேசவ கோயில்

ஹொய்ச்சாள கலைவெளியில் – 1

காலையில் ஆறு மணிக்கே கிளம்பவேண்டும் என்பது திட்டம். என் ரயில் ஆறரை மணிக்குத்தான் வந்து சேர்ந்தது. டீ குடிக்காமலேயே குளித்துவிட்டுக் கிளம்பினேன். ஏழுமணிக்கெல்லாம் வேனில் ஏறிவிட்டோம். அந்தியூர் கடந்த பின்னரே பெட்காபி அருந்த...