குறிச்சொற்கள் செண்பகம் பூத்த வானம்

குறிச்சொல்: செண்பகம் பூத்த வானம்