முகப்பு குறிச்சொற்கள் செஞ்சடையன்

குறிச்சொல்: செஞ்சடையன்