முகப்பு குறிச்சொற்கள் செ(ஜ)ய மோகா… நிறுத்து! உன் வசைஎழுத்தை!!!!

குறிச்சொல்: செ(ஜ)ய மோகா… நிறுத்து! உன் வசைஎழுத்தை!!!!