குறிச்சொற்கள் செங்குருகு

குறிச்சொல்: செங்குருகு

குருகு