குறிச்சொற்கள் சூழல்

குறிச்சொல்: சூழல்

சூழல் கடிதங்கள்

வணக்கம். வேளச்சேரியில், பள்ளிக்கரணைக்கு அருகில் என் வீடு. கோவிலுக்கு சொந்தமான கருவேல மரங்கள் நிறைந்த ஒரு ஏக்கர் நிலத்தை அடுத்தது எங்கள் வீடு. google maps இல் பார்த்தால் இந்த இடத்திலேயே கொஞ்சம்...