குறிச்சொற்கள் சூளையின்தனிச்செங்கல்

குறிச்சொல்: சூளையின்தனிச்செங்கல்

சூளையின் தனிச்செங்கல் – வேணு தயாநிதி

நான் பணியாற்றும் பல்கலைக்கழகத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடைய, பல்கலைக்கழகமே பினாமி பெயரில் நடத்தும் ஒரு கலைக்கூடமும் எங்கள் ஊரில் உண்டு. அவ்வப்போது அதில் பல முன்னோடிக்கலைஞர்களின் புகைப்பட மற்றும் ஓவியக்கண்காட்சிக்கு அழைப்புகள் இருக்கும். ஒருமுறை அது...