முகப்பு குறிச்சொற்கள் சூர்ணன்

குறிச்சொல்: சூர்ணன்