முகப்பு குறிச்சொற்கள் சூரியனுடன் தொற்றிக்கொள்ளுதல்

குறிச்சொல்: சூரியனுடன் தொற்றிக்கொள்ளுதல்