குறிச்சொற்கள் சு. வேணுகோபால்

குறிச்சொல்: சு. வேணுகோபால்