குறிச்சொற்கள் சுவாமி ராஜீவ் கிருஷ்ணா

குறிச்சொல்: சுவாமி ராஜீவ் கிருஷ்ணா

நாரயணகுருகுல துறவியர்

அன்புள்ள ஜெ, விஷ்ணுபுரம் இலக்கியவட்டத்தின் ஊட்டி காவிய முகாமில் அதைத் துவக்கி வைத்து பேசும் ஒரு துறவியின் படத்தை வெளியிட்டிருந்தீர்கள். அவர் யார்? அவரைப் பற்றிய எந்தக் குறிப்பும் கட்டுரைகளில் இல்லையே? ராம் சுதாகர் அன்புள்ள ராம்...