குறிச்சொற்கள் சுவாமி தன்மயா

குறிச்சொல்: சுவாமி தன்மயா

சுவாமி தன்மயா

திருவனந்தபுரத்தில் பத்துநாட்களாக இருக்கிறேன். என் மலையாளப்படம் ஒலிச்சேர்க்கை நடக்கிறது. நேற்று காலை நிர்மால்யா கூப்பிட்டு சுவாமி தன்மயா அவர்களை யாரோ கத்தியால் குத்திவிட்டார்கள் என்று சொன்னார். குருகுலத்தில் மொத்தம் மூன்றுபேர்தான் இருந்துள்ளார்கள். வழக்கமாக...