முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுல்தான் சுலைமான் கர்ரானி

குறிச்சொல்: சுல்தான் சுலைமான் கர்ரானி