குறிச்சொற்கள் சுற்றுச்சூழல்

குறிச்சொல்: சுற்றுச்சூழல்

ஜக்கி குருகுலத்தில் இருந்து கடிதம்

ஜக்கி,சூழியல்,கடிதம் ஜக்கி, கடிதம்  இந்த விவாதங்களுக்குப் பின் நண்பர் மரபின் மைந்தன் முத்தையா அழைத்திருந்தார் , இந்த விஷயத்தை ஜக்கி குருகுல நிர்வாகத்திற்கு எடுத்துப்போயிருப்பதாகத் தெரிவித்தார். தற்போது குருகுலத்தின் சார்பாக ஆனந்த் அவர்கள் எழுதியுள்ளார்கள் . Dear Sir, Greetings...

எண்ணெய்க் கசிவு பற்றி ஏன் தமிழ்ப் பத்திரிக்கைகள் எதிலும் ஒரு செய்தியும் இல்லை?

அன்பின் ஜெமோ, மிகப்பெரும் சுற்றுச்சூழல் நாசச் செயலான 'பிரிட்டிஷ் பெட்ரோலியம்' எண்ணெய்க் கசிவு பற்றி ஏன் தமிழ்ப் பத்திரிக்கைகள் எதிலும் ஒரு செய்தியும் இல்லை? இந்தியாவில் அதுபோல் நிகழ வாய்ப்பில்லையாமா? காடுகளின் காதலனாகிய நீங்களோ,...