முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுருதவர்மர்

குறிச்சொல்: சுருதவர்மர்