முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுருதசேனன்

குறிச்சொல்: சுருதசேனன்