முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுரண்டல்

குறிச்சொல்: சுரண்டல்