முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுமதி ரூபன்

குறிச்சொல்: சுமதி ரூபன்