குறிச்சொற்கள் சுமதி ரூபன்

குறிச்சொல்: சுமதி ரூபன்

ஜெயமோகனின் ‘ஏழாம் உலகம் ‘ சுமதி ரூபன்

தீர்மானிக்கப்பட்ட நிராகரிப்பினால் வாசித்தல் இன்றியே சில இலக்கியவாதிகளின் படைப்புகள் கடுமையான விமர்சனத்திற்குள்ளாவது வழக்கம். படைப்புத் தெரிதல் என்பது படைப்பாளியின் தனிப்பட்ட குணாதிசயங்களைத் தாண்டிது. அந்த வகையில் இப்படியான “றீசனபிள் டவுட்” ஐத் தாண்டி நிராகரிக்கப்பட்டு...