முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுப்ரியை

குறிச்சொல்: சுப்ரியை