முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுப்ரதீபம்

குறிச்சொல்: சுப்ரதீபம்