முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுப்ரதீகம்

குறிச்சொல்: சுப்ரதீகம்