குறிச்சொற்கள் சுபாஷ்

குறிச்சொல்: சுபாஷ்

பிம்பங்களை ஏன் உடைக்கவேண்டும்?

வணக்கம் ஜெ.மோ, நான்(24) IAS தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவன் . கடந்தே இரு வருடங்களாகத் தங்களது இணையத்தைத் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பவன். வாழ்வின் பொருள் அறிய ஆன்மீகத் தேடலில் அங்கும் இங்கும் அலைந்து பின்...

காந்தி-சுபாஷ் , கடிதம்

ஜெயமோகன், என் கட்டுரைக்குப் பல கடிதங்கள்வந்தன. ஆனால் காந்தியை மட்டம் தட்டி சுபாஷ் புகழ் பாடும் கட்டுரையென்று என்ற கோணத்தில் ஒருவரும் அந்தக் கட்டுரையைப் பார்க்கவில்லை. எனக்கே அது புதியதாகத்தான் இருந்தது. உண்மையில் நான் எங்குமே...