குறிச்சொற்கள் சுபத்ரா அபஹரணம்

குறிச்சொல்: சுபத்ரா அபஹரணம்

‘வெண்முரசு’ – நூல் எட்டு – ‘காண்டீபம்’ – 37

பகுதி ஐந்து : தேரோட்டி - 2 மெல்லிய காலடி ஓசையை மாலினி கேட்டாள். மிகத் தொலைவில் என கேட்ட மறுகணமே அண்மையில் என ஆயிற்று அது. அது சுபகை என உடனே தெளிந்தாள்....