குறிச்சொற்கள் சுதந்திர தினத் திருவிழா

குறிச்சொல்: சுதந்திர தினத் திருவிழா

திருப்பூரில்…

அறம் அறக்கட்டளை, திருப்பூர் சார்பில் நடைபெறும் சுதந்திர தினத் திருவிழாவில் பேசவிருக்கிறேன் ஆகஸ்ட் 15, காலை 8.00 மணி முதல் இரவு 9.00 மணி வரை சுதந்திர தின திருவிழா- இடைவெளியின்றி- திருப்பூரில் கொண்டாடப்படுகிறது....