முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுட்ட பழம்

குறிச்சொல்: சுட்ட பழம்