குறிச்சொற்கள் சுட்ட பழம்

குறிச்சொல்: சுட்ட பழம்

சுட்ட பழம்

முருகா..தமிழ்க் கவிஞர் ஔவையாருடன் சுட்ட 'பழம் வேண்டுமா?சுடாத பழம் வேண்டுமா?' என்று விளையாடியதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் கழிந்தபின் ஒரு தமிழ்ப் பாடகி உன்னைப் பழிவாங்குகிறாள் பார்.ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும் என்று இளங்கோ...