குறிச்சொற்கள் சுசித்ரா

குறிச்சொல்: சுசித்ரா

பெண் எழுதும் அழகியல்

நீலி இதழில் சுசித்ரா பெண் எழுத்தின் அழகியலை உலகளாவிய பார்வையுடன் எழுதும் தொடர் அண்மையில் தமிழில் வெளிவரும் மிக முக்கியமான ஓர் இலக்கிய ஆய்வு. ஒன்றில் இருந்து ஒன்று தொட்டு விரியும் சிந்தனைகள்...

வல்லினம் கதைகள்

அன்புள்ள ஜெ வல்லினம் இதழில் சுசித்ரா மொழியாக்கம் செய்த மேலங்கி என்னும் ஐசக் டினேசனின் சிறுகதை வாசித்தேன். மிகச்சிறப்பான கதை. ஒரு பழைய தொன்மம்போலவே தெரிகிறது. கதையா இல்லை ஒரு பழங்கனவா என்று தெரியாதபடி...

VENMURASU- SUCHITHRA

Venmurasu is written entirely in Tamil, a classical language of antiquity like Latin or Sanskrit, with a rich literary tradition, but still spoken today....

காவியம்- சுசித்ரா

திசைதேர்வெள்ளம் தொடங்கியது முதலே முன்பு வாசித்த ஏதோ ஒரு ஆக்கத்தின் எதிரொலிகள் கேட்டபடியே வந்தன. ஆனால் எது என்று தீர்மானமாக சொல்லமுடியவில்லை. இளையயாதவர் காவியம் வாசிப்பதை கண்டவுடன் அது புலப்பட்டது. திசைதேர்வெள்ளம் நினைவுபடுத்தியது...