முகப்பு குறிச்சொற்கள் சுக்ரர் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: சுக்ரர் [சிறுகதை]