குறிச்சொற்கள் சீர்மை (2)

குறிச்சொல்: சீர்மை (2)

சீர்மை (2) – அரவிந்த்

தட்டச்சுப் பொறியின் ஓசை சுவரரெங்கும் பட்டு எதிரொலித்தது. வலப்பக்கம் கண்ணாடி ஜன்னலுக்கு அப்பால் பசிபிக் பெருங்கடல் நுரைத்துப் பொங்கியது. தூரத்தில் ம்யூர் காடுகளின் வானுயர் மரங்கள் தங்கள் செந்நிற நிழலைக் கிளை பரப்பி...