குறிச்சொற்கள் சீரியல் கில்லர்கள்

குறிச்சொல்: சீரியல் கில்லர்கள்

சீரியல் கில்லர்கள் -கடிதம்

யக்ஷி உறையும் இடம் ஆஸ்திரேலிய யக்ஷி அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, உங்கள் வாசகர் எழுதிய ஆஸ்திரேலிய யக்ஷி படித்த உடனே ஞாபகம் வந்தது, மனோஜ் நைட் சியாமளன் த சிக்ஸ்த் சென்ஸ். அதிலும் இம்மாதிரி ஒரு அம்மா...