குறிச்சொற்கள் சிவரஞ்சனியும் இன்னும் சில பெண்களும் – திரைப்படம்

குறிச்சொல்: சிவரஞ்சனியும் இன்னும் சில பெண்களும் – திரைப்படம்

சிவரஞ்சனியும் இன்னும் சில பெண்களும் – கடிதங்கள்

சிவரஞ்சனியும் இன்னும் சில பெண்களும், உரைகள் அன்புள்ள ஜெ தமிழ்ச்சூழலில் ஒரு வழக்கம் உண்டு. பெரிய அளவில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டு பெரிய அளவில் பேசப்படும் பெரிய சினிமாக்களை வைத்துக்கொண்டு கலை, அரசியல் எல்லாம் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள். கலையும் அரசியலும்...