குறிச்சொற்கள் சில படைப்புகள்

குறிச்சொல்: சில படைப்புகள்

சில படைப்புகள்

அன்புள்ள ஜெ, ஆகும்பே பயணத்துக்குப் பிறகு நீச்சல் கற்றுக்கொள்வது என்ற முடிவுடன் வந்து இப்போது ஓரளவு கற்றுக்கொண்டுள்ளேன். ஒரு சிறு முயற்சியாக நான் நீச்சல் கற்றுக்கொண்ட அனுபவத்தை எழுதியுள்ளேன். உங்களுக்கு தினமும் வரும் பல தொல்லைகைகளில்...