குறிச்சொற்கள் சிலைகள் தேவையா

குறிச்சொல்: சிலைகள் தேவையா

சிலைகள் தேவையா? இன்னொரு கடிதம்

அன்புள்ள ​ஜெ, ஒரு செயல்பாடு தொன்றுதொட்டு வழக்கில் இருக்குமாயின் அதை மரபு என்கிறோம். மரபு நம்மிடம் முதல் மரியாதை பெறுகிறது; புனிதம் அடைகிறது; பெரும் மக்கள்திரளின் மவுன அங்கீகாரத்தைத் தின்று செறித்து வலிமையாக வளர்கிறது....

சிலைகள் தேவையா- கடிதங்கள்

ஜெ, இன்று அபு அவர்கள் ‘என்னதான் சாதனை செய்திருந்தாலும் அவருக்கு ஏன் சிலை?’ என்று கேட்கிறார். அதை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து சென்று ‘கலை அறிவியல் சாதனையாளர்களுக்கு எதற்கு விருது வழங்க வேண்டும் விழா...