குறிச்சொற்கள் சிலைகளை நிறுவுதல்

குறிச்சொல்: சிலைகளை நிறுவுதல்

பக்தியும் அறிவும்

சிலைகளை நிறுவுதல் அன்புள்ள ஜெ, நலமா? தொடர்ச்சியாக வந்துகொண்டிருக்கும் கடிதங்களும் விவாதங்களும் புதியவகையில் எண்ணச் செய்கின்றன. முன்பெல்லாம் இந்த விஷயங்களைப்பற்றிய கேள்விகள் உள்ளத்தில் இருந்தாலும் அவற்றை இத்தனை தெளிவாகக் கேட்டுக்கொண்டதில்லை. அவற்றுக்கு இப்படியெல்லாம் பதில் யோசித்ததும் இல்லை....