முகப்பு குறிச்சொற்கள் சிற்றிதழ் என்பதும் சிற்றிதழ் மனநிலையும்

குறிச்சொல்: சிற்றிதழ் என்பதும் சிற்றிதழ் மனநிலையும்