குறிச்சொற்கள் சிற்பங்களைப் பயில…

குறிச்சொல்: சிற்பங்களைப் பயில…

சிற்பங்களைப் பயில…

      அன்புள்ள ஜெ, ஈரோடு புதியவர்களின் சந்திப்பில் நான் சிற்பங்களின் தொன்மத்தை, வரலாறு, குறியீடு எப்படி அறிந்து கொள்வது என்று தங்களிடம் கேட்டேன். நீங்கள் பயிற்சியின் மூலம் அறியலாம் என்று கூறினீர்கள். ஒரு இடத்திற்கு போவதற்கு...