குறிச்சொற்கள் சிறு வணிகம்

குறிச்சொல்: சிறு வணிகம்

அன்னியமுதலீடு கடிதங்கள்

அன்புள்ள எழுத்தாளருக்கு! வணக்கம் நலமா? ஒரு ஏக்கருக்கு விலை பொருளை விளைவிக்க ஆகும் செலவு விலையைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். உற்பத்தி, தேவை என்ற பொருளாதாரப் புலிகளின் கோட்பாட்டின்படி இருந்தால் விவசாயியின் நிலை இதுவேதான். தண்ணீர் பாக்கெட்டின் விலை கூட அதன்...